Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Υπολογισμοί, κεφ.48

Στο κεφάλαιο 48 δουλέψαμε πολύ , αλλά μακριά από το βιβλίο. Ενώ κάναμε κι εκεί τις πράξεις αποφύγαμε τα σημεία όπου έπρεπε να κάνουμε επιστροφή στην 5άδα και κάναμε τα πάντα νοερά. Μάλιστα επειδή έτσι οι πράξεις που έμεναν ήταν πολύ λίγες , για κάθε πράξη φτιάχναμε ένα πρόβλημα. Εντοπίζαμε αν η ιστορία ήταν της Προσθετόλ ή της Αφαιρίξ και φτιάχναμε την ιστορία της με λόγια.

Αφού ασχοληθήκαμε με πολλές πράξεις , γνωρίσαμε και τα υπόλοιπα διπλά αθροίσματα ως το 20. Στην τάξη τα δουλέψαμε λέγοντάς τα πολλές φορές μπερδεμένα πότε φωνάζοντας , πότε ψιθυρίζοντας , πότε χωρίς φωνή (σαν παιχνίδι). Μαζί κάναμε και τον πίνακα των διπλών αθροισμάτων για να τα κάνουμε επανάληψη στο σπίτι.

Διπλώσαμε στη διακεκομμένη γραμμή και κολλήσαμε στο τετράδιο.Κόψαμε τα παραθυράκια.

Γράψαμε το άθροισμα πίσω από κάθε παραθυράκι.
Χρωματίσαμε.


Η ιδέα εντελώς clopy paste από εδώ.

Για την παραμονή της Πρωτομαγιάς άφησα ένα παιχνίδι που εμπνεύστηκα να το πω (?),  εκλεψα να το πω (?) από εδώ

Εφτιαξα χρησιμοποιώντας cd , δίσκους με αριθμούς και από ένα βελάκι για κάθε ομάδα. Εδωσα στα παιδιά από 2 δίσκους (2 είναι για την αφαίρεση και 2 για την πρόσθεση)και αυτά έπρεπε να ακολουθησουν τις οδηγίες.

Χρησιμοποιώντας ένα μολύβι γυρίζουμε τον πρώτο δίσκο (κίτρινο) και συγκρατάμε στο μυαλό τον αριθμό που πετύχαμε. Επειτα γυρίζουμε το 2ο δίσκο (πράσινο) και αυτό που τυχαίνουμε το αφαιρούμε από όσα συγκρατήσαμε στο μυαλό.


Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε το βάφουμε στο φυλλάδιο. Για να μην κάθονται οι υπόλοιποι της ομάδας άπραγοι , το αποτέλεσμα το βρίσκουν όλοι μαζί.

Δραστηριότητες

2 σχόλια:

Αφήστε μου το σχόλιό σας! / Leave your comment here!